Biologisch

Wij zijn in 2002 overgestapt naar de biologische tak. Het intensiveert het bedrijf waardoor bedrijfsvergroting in oppervlakte minder noodzakelijk is, je gaat veel zorgvuldiger om met de natuur door duurzamer te produceren en het biedt meer werkgelegenheid. Door zgn. kleine gewassen te gaan telen zoals spelt en witte aalbessen met een directe verkoop naar de verwerker en consument krijg je een betere binding met de klant. Wij proberen door met gewassen voor niche markten te telen zonder tussen komst van grote retailorganisaties een meerwaarde te krijgen. Wel moet je dan veel meer je eigen afzet regelen wat in de gangbare teelt door de boeren veel wordt overgelaten aan de handel en coöperatie.

Remy200806220000905
Het Spelt project