De boerderij

De boerderij is gelegen aan de Noord Groningen waddenkust in het gebiedsdeel 'de Marne' in een poldergebied met opstrekkende heerden, precies op de rand van een wierden- (terpen)gebied met veel akkerbouw. Het bestaat uit 50 ha land en daarnaast nog dijken en kwelder. Vanaf 1981 wonen en werken we hier met veel plezier en enthousiasme. Sinds 2002 wordt er biologisch geteeld en willen we deze producten graag delen met andere liefhebbers. Op de kwelder - die buiten het broedseizoen open is voor publiek- groeien o.a. lamsoor (zeeaster), zeekraal en grassen.

Remy2010072400015298
Landgoud
landgoud blanka 00035192
Langoud