Natuurbeleid

Ons land is omgeven en doorsneden met sloten met rietkragen. Rietkragen zijn een verdwijnend fenomeen op het moderne platteland. ‘Het waterschap eist in de winter een schone sloot op de perceelsgrens. Wij hebben daar met de buren ontheffing voor gevraagd en gekregen. Nu is riet toegestaan zolang alle gebruikers van die sloot dat goed vinden en het de afwatering niet belemmert. Wij maaien één van beide oevers en laten het riet aan de overkant twee jaar lang ongemoeid. Als je in het voorjaar en in de zomer langs de sloten loopt zul je de rietzanger kunnen horen. Die nestelt in oud, vergeeld riet en komt minder voor dan de kleine karekiet die zelfs soms om de vijftig meterin het riet huist. Deze herken je doordat ze vasthoudend hun eigen naam krassen. ‘s Ochtends en ’s avonds kun je bij de rietsloot een metalig ‘ting’ horen en met een beetje geluk fladdert en deint er een vogeltje met kobaltblauwe boezem mee naar boven, het blauwborstje.

Dat je dankzij wat oud riet in je sloot die prachtige rietzangers aan je kleinkinderen kunt laten zien, dat is toch onbetaalbaar’

Riet zuivert daarnaast ook het slootwater. Het schijnt zelfs de nitraatuitspoeling van je land op te kunnen vangen

En dan er nog de veldleeuweriken die hier in de lente hoog in de lucht hangen te zingen, de graspiepers en gele kwikstaarten, kieviten en scholeksters en ook de kwartels. ‘Deze laatste hebben we sinds we aan randenbeheer doe. Dat is een (trio)faunarand waarvoor we subsidie van de provincie krijgen. Je ziet torenvalken en bruine- en grauwe kieken erboven jagen.

(Trio)faunaranden zijn akkerranden langs de buitenkant van de akker die over de hele lengte voor de een derde verwilderen en voor de tweederde per maand toerbeurt kortgehouden (slootzijde of landzijde ) worden. In dat korte gras broeden leeuweriken en kunnen roofvogels muizen beter zien en pakken. Bovendien zijn boeren er makkelijker voor te porren, omdat je bij om het toerbeurt maaien van de slootzijde minder last krijgt van ingroei van kweek op de akker.

Daarnaast doen we aan een driejarig onderzoek mee naar het effect van bloemen en kruiden in een akkerrand op de natuurlijke bestrijding van luizen in het gewas.

 

Akkerranden

Remy2010060700014408
Blauwborst
In de omgeving van onze boerderij komen vele vogels voor. Doordat wij regelmatig het riet in de sloot laten staan krijgen de rietvogels hun natuurlijk leefklimaat terug. De Blauwborst is een van de mooiste bewoners van de rietkraag.