Bedrijf

De boerderij is gelegen pal aan de Groninger Waddenkust in een poldergebied met opstrekkende heerden, precies op de rand van een wierden- (terpen)gebied met veel akkerbouw. Het bestaat uit 50 ha akkerbouwgrond en daarnaast nog dijken en kwelder in het Waddenzee Werelderfgoed gebied. Al generaties lang boeren wij in deze kleistreek. Vanaf 1981 wonen en werken wij hier met veel plezier en enthousiasme op deze plek. Sinds 2002 wordt er biologisch geteeld en willen we deze producten graag delen met andere liefhebbers. Op de kwelder - die buiten het broedseizoen open is voor publiek- groeien o.a. lamsoor (zeeaster), zeekraal en grassen.

Biologisch

Wij zijn in 2002 overgestapt op de biologische teelt. Het intensiveert ons bedrijf waardoor bedrijfsvergroting in oppervlakte minder noodzakelijk is. Door niche markt gewassen te telen - zoals spelt, mosterd, hop, baktarwe en witte aalbessen - met een directe verkoop naar de verwerker en consument krijg je een betere binding met de klant. Zonder tussenkomst van grote retailorganisaties creëren wij hiermee meerwaarde voor producent en consument. Keerzijde is dat wij de eigen afzet moeten regelen wat in de gangbare teelt door de boeren veel wordt overgelaten aan de handel en coöperatie.

Rentmeesterschap

Havenga Rentmeesters- Taxatie- en Adviesbureau is een zelfstandig opererend rentmeesterskantoor met als werkterrein Noord-Nederland.

Aangesloten bij de NVR, NRVT en VastgoedCert.

De borging van de kwaliteit vindt plaats als beëdigd lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Als taxateur en makelaar is Ale Havenga gecertificeerd in de kamer Landelijk Vastgoed bij  NRVT en VastgoedCert.

Werkzaamheden

Het bedrijf wordt sinds 1983 ingeschakeld door agrariërs en accountantskantoren voor  fiscale taxaties ten behoeve van bedrijfsovername, de successieaangifte, het wijzigingen maatschappen, het vormen B.V.´s etc. Sinds 2012 is er een nauwe samenwerking met zoon Hero Havenga de Poel (Bureau Meerwaarde) die in 2011 als taxateur  en makelaar is gecertificeerd in de kamer Landelijk Vastgoed.

Havenga Rentmeesters- Taxatie- en Adviesbureau is gespecialiseerd in de advisering van (aan-)verkopen voor niet agrarische bestemmingen, taxaties bij planschades, vergoedingen bij het vestigen van zakelijke rechten etc. Er kan in al deze aspecten vakkundige begeleiding plaats vinden, speciaal ook in geval van schadevergoeding bij biologische bedrijven.

Grond- en pachtzaken

Voorts beheert Havenga Rentmeesters- Taxatie- en Adviesbureau in opdracht van zowel particulieren als stichtingen landbouwgronden en boerderijen.

Dijksterweg 45, 9977 TD Kloosterburen, 06-54210926