Spijsmakers aan de Waddendijk

In het magazine van Marketing Groningen wordt veel aandacht besteed aan lokale voedselproducten, zo ook aan Landgoud. Als aan Hero wordt gevraagd wat zijn favorite plekje is van de provincie Groningen, hoeft hij niet lang na te denken: de kwelder. ‘Ga erheen bij zonsopgang of zonsondergang. Oude laarzen of schoenen aan en dan gewoon lopen en kijken. Je ziet het landschap om de meter veranderen; andere planten, andere vegetatie. Kijk naar de horizon, naar het op- en afgaande water.’

Het digitale magazine is te downloaden via op we website van MerkGroningen 

2020 was een druk jaar op de boerderij. Daarom staan we met een kleine vertraging stil bij wat het afgelopen jaar allemaal op ons pad kwam.