Zorgen over bekabeling windenergie

Zorgen over bekabeling windenergie

Voor de transitie naar groene energie wil het kabinet grote windmolenparken in de Noordzee aanleggen. De elektriciteit wordt met kabels naar land gebracht. Een van de routes ligt door onze landerijen. Onder regie van LTO Noord hebben de boeren zich verenigt in een werkgroep Landbouw omdat we ons zorgen maken over de inpassing van de route en de effecten op verzilting en bodemkwaliteit. In de Nieuwe Oogst is over de samenwerking van de boeren een artikel gepubliceerd.